WebEditor: Документація

Content Management System

PL WebEditor: Документація

Панель редагування меню

Панель редагування меню включає механізми керування пунктами меню: додавання, видалення, впорядкування, збереження, опублікування на Веб-ресурсі.

 

При обранні пункту меню і натисканні лівої кнопки миші відображається «Редактор типу контенту сторінок». Тип відображення обраного пункту меню можливо змінювати у контекстному меню.